Description

坪石英皇幼稚園 簡介

綜合主題教學,配合多元化活動及兒童的學習興趣。活動教學、參觀、小組活動。

辦學團體

學校設施

學校有註冊課室 7 個,可容納約 259 個學生

學校類別

非牟利學校,參加免費幼稚園計劃

創校歷史

1994 年創立

教職員

學校有教職員約 13 位,師生比例約 1 位教師對 11 名學生

上課時間

學校設有上午班及全日班,以下是 3-6 歲各班學生人數(2016 年 9 月資料)

學費

半日制免費,全日制學費 $8,849,分 12 期

校長

校長:李百儀女士

校監

校監:黃志偉先生

Gallery

There are no reviews yet.

Be the first to review “坪石英皇幼稚園 Ping Shek Kingsland Kindergarten”

Your Rating for this listing
Choose to rate