Description

美樂幼兒園(美樂花園校) 簡介

按照兒童身心發展來編訂,配合兒童的學習興趣。活動式主題教學、小組學習,並透過參觀、小實驗及搜集資料,豐富兒童生活經驗。

辦學團體

學校設施

學校有註冊課室 2 個,可容納約 56 個學生

學校類別

非牟利學校,參加免費幼稚園計劃

創校歷史

1985 年創立

教職員

學校有教職員約 7 位,師生比例約 1 位教師對 10 名學生

上課時間

學校設有上午班及全日班,以下是 3-6 歲各班學生人數(2016 年 9 月資料)

學費

半日制免費,全日制學費 $3,380,分 12 期

校長

校長:謝錦華女士

校監

校監:莫以兆先生

Gallery

There are no reviews yet.

Be the first to review “美樂幼兒園(美樂花園校) Melody Nursery (Melody Garden)”

Your Rating for this listing
Choose to rate