Description

路德會呂君博幼兒園 簡介

按兒童身心發展而編訂,並配合兒童的生活經驗及興趣。活動教學、小組活動、參觀、探訪。

辦學團體

路德會

學校設施

學校課室可容納約 60 個學生

學校類別

非牟利學校,參加免費幼稚園計劃

創校歷史

1967 年創立

教職員

學校有教職員約 6 位,師生比例約 1 位教師對 9 名學生

上課時間

學校設有上午班及全日班,以下是 3-6 歲各班學生人數(2016 年 9 月資料)

學費

半日制免費,全日制學費 $5,749,分 12 期

校長

校長:林秀芳女士

校監

校監:李日誠先生

Gallery

There are no reviews yet.

Be the first to review “路德會呂君博幼兒園 Lui Kwan Pok Lutheran Day Nursery”

Your Rating for this listing
Choose to rate