Description

香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 簡介

按照兒童身心發展編定。 配合兒童的學習興趣。活動教學。 參觀活動。 小組活動。 興趣班。 個別輔導。

辦學團體

婦女會

學校設施

學校有註冊課室 5 個,可容納約 97 個學生

學校類別

非牟利學校,參加免費幼稚園計劃

創校歷史

1997 年創立

教職員

學校有教職員約 11 位,師生比例約 1 位教師對 10 名學生

上課時間

學校只設有全日班,沒有半日班,以下是 3-6 歲各班學生人數(2016 年 9 月資料)

學費

扣減政府資助後,全年免學費

校長

校長:陳淑美女士

校監

校監:丁毓珠女士

Gallery

There are no reviews yet.

Be the first to review “香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 WWC(ED)HK Lai Kwai Tim Day Nursery”

Your Rating for this listing
Choose to rate